7
17   5 k 

amirali128:

دوستانی که تعداد ۲۰ نیترو از بیت محتوای بنده بزنند به قید قرعه به دو نفر یوز پرداخت میکنم 

نفر اول ۱۰ یوز

نفر دوم ۵ یوز

مهلت شرکت در مسابقه از سی و یکم اردیبهشت تا پایان روز سی ام خرداد 

در صورت استقبال تعداد و میزان جوایز رو در مرحله بعد افزایش خواهم داد لطفا بعد از زدن نیتروها در پیامی اعلام فرمائید که اجحافی در حق دوستان نشود فقط تعداد ۲۰ نیترو مورد قبول است 

با تشکر 

2 ماه پیش