شادی پس از خرید جنس ارزان !
  2
0   26.8 k 

ashkeshi: شادی خرید یک جنس ارزان، تنها چند روز است؛
اما ناراحتی و خسارت عدم کیفیت محصول،
یک عمر با شما می ماند.

#کنترل_کیفیت #مدیریت_فروش
#مدیریت_بازاریابی #کیفیت_اتفاقی_نیست

#کلینیک_ساختمانی_نیکا

#InstagramMarketing #SalesAndMarketing
#QualityControl #NIKA_Clinic_Construction
Tel: 0912 - 3 888 278

T.me/NIKA_CC
https://www.instagram.com/NIKA.Clinic/

یک سال پیش