عیب یابی وتعمیرات برودتی
  2
13   3.4 k 

hellboy:

تعمیرات کولر های گازی پنجره ای ودوتیکه 

عیب یابی نشت یابی و رفع نشت گازگیری نصب سرویس تعمیر برد الکترونیکی (کیت) شماره تماس ۰۹۱۶۷۰۲۰۶۱۴ ۰۹۳۸۱۵۳۹۱۶۶ ربیعی


https://play.google.com/store/apps/details?id=ir.divar

 

12 ماه پیش