داگ کوین رایگان
  1
0   75.9 k 

amirali128: در این سایت ابتدا بهتون ١۰۰۰ داگ سپرده میده و بعد از سه روز این سپرده به ۵۰۰۰ داگ افزایش پیدا میکنه در ضمن روزانه مقداری حدود ۵۰ داگ هم سود واگذار میشه که در اولین سپرده گذاری به مقدار ١۰۰۰ داگ از سوی شما کلیه سپرده و سود واگذاری از سوی سایت رو میتونید برداشت کنید این سایت اسکم نیست و منبع خوبی برای کسب درآمده پس تعلل نکنید در ضمن گول تبلیغات بعضی دوستان رو نخورید در این سایت تا سرمایه گذاری نکنید سود و سپرده رو نمیتونید برداشت کنید

https://www.dogemining.zone/؟ref=Amirali128

10 ماه پیش