احترام به محیط زیست
  3
1   19.9 k 

ashkeshi: این گوزن نیست که داره از جاده رد ‌میشه،
این جاده‌ است که داره از جنگل رد میشه.

#مسئولیت_زیست_محیطی_شرکت_ها
#سفرهای_مسئولانه #اصول_راهسازی
#مهندسی_عمران #طراحی_راه
#احترام_به_محیط_زیست
#اصول_اخلاقی #راهسازی
#اخلاق_مهندسی

#کلینیک_ساختمانی_نیکا

#InstagramMarketing #SalesAndMarketing
#QualityControl #NIKA_Clinic_Construction
Tel: 0912 - 3 888 278

T.me/NIKA_CC
https://www.instagram.com/NIKA.Clinic/

یک سال پیش