مزرعه برداشت کوین
  1
0   103.5 k 

amirali128: در این مزرعه با واگذاری دو پرنده در ابتدا بصورت رایگان بشما میتوانید موجودی خود را افزایش دهید و در برداشت تخم مرغ از انبار تخم مرغ و تبدیل و خرید مجدد پرنده موجودی خود را بصورت کاملا رایگان افزایش دهید البته میتوانید با خرید پرندگان از حساب خود زودتر ب درآمد برسید


https://coin-farm.net/?r=1228385

12 ماه پیش