ارز دیجیتال Gram
  0
0   237 

ara211:

پروژه بلاکچین TON و ارز دیجیتال Gram پیام رسان تلگرام به طور کامل متوقف شد.
این پروژه که با مخالفت SEC روبرو شده بود، مدیران تلگرام را ناگزیر کرد که آن را به طور کامل متوقف کنند.
منبع: https://telegra.ph/What-Was-TON-And-Why-It-Is-Over-05-12

6 ماه پیش