ذهن صبور

سلام.

در درون هرانسانی، نیرویی است که میتواند واقعا" همه چیز را دگرگون کند و تغییرات بزرگی را به سرانجام برساند.

اغلب مردم نمی دانند واقعا از زندگی چه میخواهند، اما بدتر از آن ها، کسانی هستند که می دانند چه می خواهند، اما هیچ کاری در جهت به دست اوردن آن نمی کنند.

بدانیم اولین نیروی که جلوی کارهای ما را میگیرد، ترس است، و باید ترس را محدود کنیم، البته ترس، بعضی مواقع نعمت است.مثل ترس از خدا، ترس از بدنامی، و...

تنها راه برطرف ساختن ترس (ترس فعالیت شغلی و کاری ، نه ترس های خدایی)، روبه رو شدن با ان است.

اگر ترس به زندگی تان سایه انداخته به سراغش بروید، روبرویش بایستید و به آن حمله ور شوید.

قانون موفقیت برای همه صادق است درهرسن، با هرسابقه، باهردین، هرملیت، هررنگ و یا زن و مرد، فرق نمی کند.

اگرشما موفق در فعالیت یا کاری شوید‌، این برای همه مفید خواهد بود.

انسان های موفق و خوش دل، گرایش به این عقیده دارند که هر چه اتفاق بیفتد چه خوب و چه بد، خودشان موجباتش را فراهم کرده اند، و اگر خوب باشد، میخواهند همه ی انسان ها از آن سود ببرند و دل دریایی دارند.

اما دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن، و تسلیم شرایط شدن، بدترین اتفاقی است که میتواند در زندگی یک انسان رخ دهد، به مرور زمان اعتماد به نفس شخص از بین میرود و شعله ی امید و شوق و انگیزه فرد برای زندگی و رسیدن به آرزوهایش هر روز کم رنگتر می شود.

پس باید انتخاب کنیم، میخواهیم یک عمرافسوس بخوریم ودست روی دست بگذاریم، یا دست روی زانوهای خود بگذاریم و با کمک گرفتن از خدای قادرمتعال به طرف موفقیت گام برداریم.

متاسفانه اغلب ما فراموش می کنیم که دارای حق انتخاب هستیم، و خود میتوانیم انتخاب کنیم، که به کدام سمت و سو برویم.

موقعی که ما به خدا وصل شویم، آرامشی وجودمان را فرا می گیرد، که نه به ‌راحتی می‌رنجیم، و نه به ‌آسانی می‌‌رنجانیم،

این را بدانیم آرامش، سهم دل‌هایی ست که نگاهشان فقط به سمت خداست.

این را بدانیم هرشکستی در کارو شغل مان ، باید یک درس باشد برای حرکت رو به جلوو بهتر، ما باید از شکست، بیشتر از موفقیت درس یاد بگیریم.و اجازه ندهیم ترس از شکست متوقف مان کند. چون شکست شخصیت ما را می سازد.

این را بدانیم خوشبخت ترین انسان خواهیم بود، اگر امروزمان را در زمان حال زندگی کنیم ، گذشته که گذشته و آینده هم هنوز نیامده. افسوس و حسرت گذشته را و دلهره آینده را نخوریم.

این را بدانیم هیچ وقت برای شروع کارو فعالیت و رسیدن به ایده و آرزوهامان دیرنیست، باید ازطبیعت بیاموزیم، که هیچ گاه ثابت نمی ماند، پس چرا ما که اشرف مخلوفات هستیم ، باید ثابت بمانیم.

میتوانیم از دور ایده های ناب خود را ببینیم، که دیگران به آن رسیده اند و ما حسرتش را می خوریم، یا میتوانیم بگوییم من می سازمش، من درستش می کنم، من بدستش می آورم با یاری خدا ،و درست کردن و ساختن آن ایده،  لذتش را تا آخرعمر میبرم و به خود بگوییم مهم نیست امروز چه اتفاقی افتاده، ما به این باور باید برسیم که میتونیم درستش کنیم، اگر امروز نشد، فردا به یاری خدا حتما" میتونیم.

این را بدانیم موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شود، همان‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند. پس صبر یکی از ارکان موفقیت است.

خدایا، کمک کن تا به آرزوهای خود برسم و قدرتی بده تا صبرم را زیاد کنیم که میدانم تو با صبرکنندگان هستی.

الهی آمین.

(فرهاد سنگ شکن)نظرات

    ⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️