کتاب بخوانیم !
  3
2   28.3 k 

ashkeshi: کسانی که امروز به کتاب روی می آورند
در آینده، دیگران به آنها روی خواهند آورد

#روزی_یک_دقیقه_به_زمین_فکر_کنیم
#اهمیت_مطالعه_مفید_روزانه
#یک_دقیقه_برای_زمین
#ترویج_فرهنگ_مطالعه
#کتاب_بخوانیم
#آینده_پژوهی
#موثر_باشیم

#کلینیک_ساختمانی_نیکا

#NIKA_Clinic_Construction
Tel: 0912 - 3 888 278

T.me/NIKA_CC
https://www.instagram.com/

یک سال پیش