مسابقات کشوری ووشو کمیته خونگ چوان
  1
  115.1 k 

tondar2000: یادواره استاد سید جواد حسینی خواه
مسابقات توسط استاد بزرگ و رئیس سبک خونگ چوان کشور استاد سید رسول حسینی خواه در خانه ووشو اصفهان در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد
1398/04/26مسابقات تالو برگزار شد
و در تاریخهای 28و 1398/04/27
مسابقات ساندا انجام پذیرفت
6 ماه پیش

iwmf