کتاب صوتی حکایت دولت و فرزانگی
  2
  153 k 
خرید امن7500 تومان
(25% تخفیف) 10000 تومان

movj2020: این کتاب با نام اصلی The Instant Millionaire – a Tale of Wisdom And Wealth که به حکایت دولت و فرزانگی ترجمه شده است از معروف ترین آثار مارک فیشر است
خلاصه ی کتاب حکایت دولت و فرزانگی به شرح زیر است :
داستان مربوط به جوانی سی و دو ساله است که در یک شرکت تبلیغاتی کار می کند و به شدت از کارش بیزار و دلزده است و
به دنبال راهی برای افزایش درآمد خود می باشد
در همین حین به توصیه عموی بسیار پولدارش که از جوانی ثروت زیادی کسب کرده است به ملاقات یک پیرمرد میلیونر می رود
که یک میلیونر و ثروتمند خودساخته است و پیرمرد میلیونر در خلال اتفاقاتی بسیار جالب و غیر منتظره نکاتی را به جوان گوشزد می کند که
افراد موفق و ثروتمند با رعایت این نکات همواره در هر شرایطی می توانند به مسیر خود ادامه دهند و به اهداف خود دست یابند
این داستان در پایان یک پرش به آینده و زمانی دارد که جوان داستان به هدفش رسیده است و به ترتیب در کتاب های راه و رسم میلیونر ها
و معبد میلیونر ها اثر مارک فیشر که ادامه ی حکایت دولت فرزانگی و به گونه ای جلد های بعدی آن هستند
درس هایی که جوان تا رسیدن به هدف می آموزد با جزئیات بیان شده اند
فصلهای کتاب حکایت دولت و فرزانگی
فصل ۱ : حکایت مشاوره مرد جوان با خویشاوندی دولتمند
فصل ۲ : حکایت دیدار جوان با باغبانی سالمند
فصل ۳ : حکایت آموزش جوان، برای غنیمت شمردن فرصت و خطر
فصل ۴ : حکایت به حبس افتادن جوان
فصل ۵ : حکایت آموزش ایمان
فصل ۶ : حکایت آموزش تمرکز بر هدف
فصل ۷ :حکایت ارزش تصویر از خود
فصل ۸ : حکایت کشف نفوذ کلام
فصل ۹ : حکایت نخستین اشنایی با دل گل رخ
فصل ۱۰:‌حکایت تسلط بر ضمیر ناهشیار
فصل ۱۱: حکایت بحث درباره ارقام و قواعد
فصل ۱۲ : حکایت یادگیری نیکبختی و زدگی
فصل ۱۳ : حکایت یادگیری بیان خواسته‌ها در زندگی
فصل ۱۴: حکایت کشف اسرار باغ گل سرخ
فصل ۱۵: حکایت لحظه‌ای که هریک به راه خود می رود
11 ماه پیش