توکن جدید بر پایه اتریوم
  0
  22 k 

farshad1298: این توکن بر روی شبکه اتریوم هست و میتونید با جمع آوری 100 توکن یک اتریوم دریافت کنید

البته با مقدار کمتر هم میتونید برداشت کنید و یا با ولت ERC20 یا اتریوم دریافت کنید

هر 2 ساعت یکبار میتونید توکن رایگان دریافت کنید. همچنین با انجام کارهای کوچکی که در سایت ازتون خواسته شده هم میتونید توکن پاداش بگیرید

برای شروع و فعالیت کلیک کنید 👇🏻

https://panel.bither.one/?ref=VYRejf9A
4 ماه پیش