برداشت داگ رایگان
  0
  50.9 k 

amirali128: به مدت ٢۰ روز داگ رایگان برداشت کنید ولی بعد از این مدت با خرید ماینر ۴۰ روز داگ برداشت کنید هزینه هر انتقال ٢ داگ میباشد
https://dogebank.io/?p=51410


4 ماه پیش