برداشت داگ رایگان

به مدت ٢۰ روز داگ رایگان برداشت کنید ولی بعد از این مدت با خرید ماینر ۴۰ روز داگ برداشت کنید هزینه هر انتقال ٢ داگ میباشد
https://dogebank.io/?p=51410

  0
  16.3 k