کتاب صوتی بی نظیرزندانیان باور(100% تهیه واستفاده کنید)
  0
  129.1 k 
خرید امن8 یوز
(-60% تخفیف) 5 یوز

movj2020: درباره کتاب صوتی بی نظیر زندانیان باور

نویسندگان کتاب با الهام گرفتن از کارهای
پادسکی این نکته را برجسته ساخته اند که راه رسیدن به باورهای مرکزی
مراجعین تحلیل گفتار درونی آنهاست. تحلیل نظامند و دقیق گفتار درونی
مراجعین، شناخت درمانگران را به سمت نظام باورهای افراد مبتلا به مشکلات
هیجانی سوق خواهد داد اما شناخت درمانی با تمام پیشرفت های خود تحلیل ناقصی
از شناخت ارائه داده است. زیرا تحلیل گفتار درونی باید به سطح انگیزه و
احساس مراجع برسد که منشا و آبشخور اصلی شناخت است.
هسته اصلی کتاب حاضر تغییر باورهای مرکزی مراجعین است. زیرا باورهای مرکزی در حقیقت زیربنایی ترین سطح شناخت را تشکیل می
دهند.     کتابی کم نظیر و بی نظیر که 100% باورهای شما را بسمت آرامش؛موفقیت و درمان باورهای غلط گذشته که نمی گذارد شما توانایی درونی و قدرتمند خود پی ببرید و آنها را شکوفا نمایید پیشنهاد می شود 1005 این کتاب صوتی با ارزش را تهیه و گوش جان فرا دهید                                                       
9 ماه پیش

iwmf