0
  11.1 k 

kati2966: http://globalinvestiture.com/?ref=kati1966
مثل آب خوردن پول دار شه همراه با فیلم آموزشی

پاداش بازاریابی 1000 تومان است و این پاداش بعد از اینکه شخص معرفی شده در وبسایت ثبت نام و مدیر وبسایت آن را تایید کرد به شخص بازاریاب داده خواهد شد. واریز پاداش بصورت اتومات بعد از اینکه مقدار پاداش به 5000 تومان رسید واریز خواهد شد.همچنین برای واریز پاداش می بایست اطلاعات بانکی خود را در قسمت تنظیمات پرداخت ها ثبت و ذخیره نمایید.
9 ماه پیش