قوانین یوزبیت نو شد!!
  1
  21.9 k 

news: قوانین سایت و کاربری یوزبیت بروز رسانی شد. تمامی کاربران موظف هستند ظرف مدت یک هفته از تاریخ بروزرسانی این قوانین را مطالعه و حداکثر تا تاریخ 23/05/1398 اجرا کنند. شما می توانید در بخش قوانین که در قسمت زیرین صفحه سایت تعبیه شده است به مطالعه این موارد بپردازید.
با ما همراه باشید!!
#قوانین #بروزرسانی #یوزبیت
@yoozbit
@news
5 ماه پیش

iwmf