دوستان این سایت رو جدی بگیرین

با ریفرال شدن ۲۵ دلار به شما و۱۰ دلار به من میده این سایت پرداختشم هم با پیپال وهم بیتکوین خیلی از خارجیها تا هزار دلارم گرفتن
وظایفشم خیلی سادس مثلا shareکردنه لیتکتون تو اینستا وفیسبوک و گرفتن زیر مجموعه و.....

http://share-viralmarketing.com/?en=babi292

  1
  420