ارزنسبتا"جدیدکیوQ
  1
4   1.8 k 

decobt:

برای کسب ارزکیوQابتدا ازطریق لینک ثبت نام کرده وپس ازوریفای تاییدایمیل برنامه رااگوگل پلی یا... دانلودوباهمان ایمیل وپسوردواردشوید👇💵https://initiativeq.com/invite/vkOfDAkF3


توجه کنیدبرای وریفای یاهمان تاییدحساب ازقسمت هرزنامه روی لینک دریافتی درایمیل 

کلیک کرده ونگه داریدوسپس درمرورگرخودبازوادامه ثبت نام راتکمیل نماییدوپس ازتکیمیل عضویت طبق قوانین خواسته شده جهت تاییدشمااطلاع دهیدکه ورودشماراتاییدکنم.واتساپ09016916266تلگرام

esaparepor2@


3 ماه پیش