فرصت ها را غنیمت شمارید
  31
29   82.2 k 

yoozbit:

فرصت ها چون ابرها میگذرند

پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید

#یوز #یوزکوین #سرمایه_گذاری

خرید یوزکوین

7 ماه پیش