با ایجاد اطلاعات یوز کسب کنید
  7
18   6 k 

yoozbit:

اساس شبکه یوزبیت اطلاعات است و طبیعی است که توکن یوز به عنوان اعتبار این شبکه بر اساس تولید اطلاعات بنا شده باشد.

در جدیدترین آپدیت یوزبیت، الگوریتم آزاد سازی یوز بر اساس تولید اطلاعات پیاده سازی شد. در این الگوریتم تعداد باقی مانده از توکن های بلوکه شده در قرارداد هوشمند یوز بر اساس شرایط زیر قابل آزاد سازی و ورود به اقتصاد غیرمتمرکز یوزبیت است:

کاربران میتوانند با ایجاد بیت اطلاعاتی و دریافت نیترو طبق بند زیر یوز آزاد نمایند:

- کمتر از 10 نیترو = آزاد سازی 0.0001 یوز به ازای هر نیترو

- کمتر از 100 نیترو = آزاد سازی 0.001 یوز به ازای هر نیترو

- کمتر از 1000 نیترو = آزاد سازی 0.01 یوز به ازای هر نیترو

- کمتر از 10000 نیترو = آزاد سازی 0.1 یوز به ازای هر نیترو

- کمتر از 100000 نیترو = آزاد سازی 0.5 یوز به ازای هر نیترو

- بیشتر از 100000 نیترو = آزاد سازی 1 یوز به ازای هر نیترو


نکته مهم: نیترو قابلیتی جهت تصدیق ارزش اطلاعات است لذا در صورتی ثبت می شود که کاربر نیترو زننده حتما موبایل خود را احراز کرده باشد.

با این الگوریتم در واقع ماهیت یوز شکلی از جنس جریان اطلاعات می گیرد و هر توکن نماینده جریانی از اطلاعات بین افراد بوده است. با توجه به اینکه فقط تعداد 21 میلیون یوز ایجاد شده است و جهت همگام سازی نرخ آزاد سازی یوز و ارزش یوز، در الگوریتم های اقتصاد غیرمتمرکز یوزبیت چند مرحله کاهش آزاد سازی یوز خواهیم داشت که در هر مرحله میزان آزاد سازی ها نصف خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید سپیدنامه یوزبیت را مطالعه نمایید.

امید است این اقدام در تولید اطلاعات ارزشمند کمک بزرگی نمایید.

با احترام

3 ماه پیش