logo
مجمع ممبرزیوز
بنیانگذار: mohamadjavadmaleki
جمعیت 61

درباره مجمع

به نام خدا. ممبرزیوز با هدف رشد و کاربردی کردن توکن بزرگ یوز فعالیت خود را در تلگرام در تاریخ 20 مرداد ماه آغاز نمود. این ربات با اراعه خدمات ارزان قیمت، و جذب ممبر ، امکان کسب درآمد را نیز به کاربران خود اراعه داد. اکنون مجمع ممبرزیوز با هدف اطلاع رسانی و آگاه کردن کاربران در اینترفیس بزرگ یوز ایجاد شد.