شرکت بینا صنعت به عنوان مرجع تخصصی پردازش تصویر و بینایی ماشین در ایران با ارایه انواع تجهیزات اتوماسیون صنعتی پردازش تصویر و بینایی ماشین به اثبات رسانیده و با ارائه انواع خدمات مشاوره و برنامه نویسی و راه اندازی خطوط کنترل کیفی در انواع کارخانجات