پروتزیست دندان سازنده انواع پروتزهای دندانی ثابت و متحرک و ارتودنسی .غیره..اما من در اینجا در آمد زیادی ندارم چون کار و پول دست مردم کم هستش

بیت اطلاعاتی یافت نشد.