1
1
1

جزوه کامل درس زبان ماشین و اسمبلی کاردانی رشته نرم افزار .

به همراه نمونه تمرین های حل شده.

قیمت : 10000 تومان 9500 تومان
0   11445   0   0
1