1
1
1
دوره مدیریت و کنترل خشم

حتما برایتان پیش آمده که   نتوانید احساساتی مثل خشم را کنترل کنید؟  دیگران کنترل شما را در دست بگیرند و خشمگینتان کنند؟  یک روز خیلی خوب به دلیل یک اتفاق به صورت کامل از بین برود؟ و شما دائما خشمگین باشید؟  عزیزانتان به دلیل رفتار شما در زمان خشونت از دست شما رنجیده شده باشند؟  حرفی را زده باشید که نباید می‌زدید اما به دلیل خشم این کار را انجام داده باشید؟  وقتی دیگران ناراحت می‌شوند نمی‌دانیم چه کاری باید انجام دهید؟در این دوره به شما آموزش داده میشود که چگونه خشم خود را مدیریت و کنترل کرده و البته نه بدین معنا که خشم خود را فروبخورید بلکه بتوانید خشم را بصورت صحیح بروز دهید  چه مطالبی در دوره کنترل خشم خود و دیگران ارائه میشود ؟ چرا خشمگین میشویم ؟سیستم ادراک و رفتار ما 5 جز کلیدی در مدیریت احساسات خود و دیگران مدیریت فیلترهای ذهنی برای کنترل کامل طراحی سیستم " رسالت " برای کنترل خشمکمک‎های اولیه در مدیریت خشمروش NVCتکنیک مبارزه شخصیبا خشم‎های گذشته چه کنیم ؟تکنیکهای تحلیل رفتار متقابل برای کنترل خشم دیگرانرفتار با سیاستکنترل خشم دیگران کنار گذاشتن خشم بعد از اتمام دوره بخشی از فعالیت‎های محمدپیام بهرام‎پور مدرس دوره کنترل و مدیریت خشمنگارش بیش از 9 جلد کتاب برگذاری بیش از 15000 ساعت سخنرانی و کارگاه آموزشی نگارش بیش از 100 مقاله آموزشی بیش از 30 برنامه در رسانه ملی مشاور و مربی غول‎های اقتصادی کشور

درصد بازاریابی محصول : 30%
برچسب ها : #خشم,#عصبانیت,#مدیریت خشم,#کنترل خشم,#آموزش کنترل خشم,#محمدپیام بهرام پور,
اشتراک :

قیمت : 140000 تومان 100000 تومان
0   8828
1