1
1
1
مقالات روانکاوی مغز برای دسترسی به قدرت های نامحدود ذهن

این مقالات ارزشمند, گردهم آوری بهترین مقالات زبان اصلی درباره روانکاوی قدرت ذهن است.مطالبی که در این مقالات میخوانید در هیچ منبع فارسی زبانی نیست.شما پس از خواندن این 3 مقاله و انجام دستورالعمل ها, توانایی های زیر را بدست خواهید آورد:قدرت پیشبینی صحیح و دریافت اطلاعات از وقایع توسط نورون های ضمیر ناخودآگاه (CRV)اتصال سیگنال های ضمیر ناهوشیار به ضمیر هوشیار و هدایت رخدادها (RSC)دریافت پاسخ و راه حل مسائل از فرکانس های تتا ذهن نا خودآگاه (DWSG)اگر میخواهید متفاوت باشید, درنگ نکنید...مطمئن باشید ارزش این محصول صد ها برابر هزینه آن است.

درصد بازاریابی محصول : 20%
برچسب ها : #ذهن,#جذب,#قدرت_مغز,#موفقیت,#تغییر,#قدرت نامحدود,
اشتراک :

قیمت : 147000 تومان 87000 تومان
0   16759
1